Doanh nghiệp

 

 

Tìm
Doanh nghiệp Diễn đàn Kỷ năng tổ chức công việc Công việc của chuyên viên ngành nhân sự
Xem: 2878|Trả lời: 0
go

Công việc của chuyên viên ngành nhân sự

Đã thoát
       
Tổng số PD: 2
Cấp: Quản lý thực tập
Bài: 374 (0)
Điểm: 2025
187
832
445


Đăng ký: 1-6-2011
Đăng nhập: 24-1-2013
Đăng lúc 5-8-2011 18:09 |Hiện toàn bài send2friendsonyahoo facebook twitter yahoo google MySpace live digg
1. CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

* Phân tích năng suất lao động, các chỉ tiêu đo lường kết quả công việc của các cán bộ nhân viên làm cơ sở tư vấn cho Lãnh đạo về các giải pháp tăng năng suất lao động.
* Tiếp nhận hồ sơ nhân sự, nhập, lưu trữ, tổng hợp và cung cấp các thông tin nhân sự trên toàn hệ thống.
* Tham mưu về bố trí vị trí công việc toàn hệ thống căn cứ vào Kế hoạch Kinh doanh, Kế hoạch Nhân sự và thay đổi Nhân sự trong từng thời kỳ.
* Tư vấn cho khách hàng nội bộ, có khả năng phân tích và tổng hợp các thông tin nhân sự phục vụ yêu cầu quản trị của các cấp lãnh đạo

2. GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

* Xây dựng, thiết kế chương trình đào tạo các kỹ năng mềm: kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền đạt thuyết trình,…. trình Lãnh đạo phê duyệt.
* Tổ chức, trực tiếp tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
* Tư vấn về đào tạo phát triển nhân sự căn cứ vào Lộ trình công danh và theo yêu cầu phát triển kinh doanh.
* Đánh giá, lựa chọn các đối tượng đào tạo từ các Phòng/Ban/Chi nhánh tham gia các chương trình đào tạo đã được xây dựng nhằm phát triển nhân sự theo yêu cầu phát triển kinh doanh.
* Tham gia các hoạt động đào tạo khác của ngân hàng.

3. CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

* Xây dựng Kế hoạch đào tạo căn cứ vào kế hoạch Kinh doanh, Kế hoạch Nhân sự, nguồn đào tạo, các yếu tố nội lực cho toàn hệ thống và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
* Tìm hiểu và khai thác các nguồn đào tạo bên trong và bên ngoài
* Phối hợp với các đơn vị trên toàn hệ thống, với các tổ chức đào tạo tổ chức các khoá đào tạo theo kế hoạch và theo nhu cầu phát sinh.
* Tiến hành đánh giá sau đào tạo nhằm lựa chọn được những tổ chức đào tạo chất lượng, hiệu quả cho ngân hàng.
* Quản lý các thông tin đào tạo của các CBNV, lý lịch đào tạo và tài liệu đào tạo.
* Tư vấn về đào tạo phát triển nhân sự căn cứ vào Lộ trình công danh và theo yêu cầu phát triển kinh doanh.
* Tiến hành Đào tạo định hướng cho CBNV mới trên địa bàn Hà Nội, phối hợp với các Phòng ban có liên quan tại các Chi nhánh không thuộc khu vực Hà Nội đào tạo định hướng cho Nhân viên mới tại các đơn vị này.
* Tổng hợp đánh giá kết quả công tác của cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống theo định kỳ

Theo opera.com
Học bài cả ngày!    => Mệt và đuối..
Doanh nghiệp © All Rights Reserved.
1-1 khung
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký
Câu hỏi an toàn Đổi cái khác Mã kiểm tra Đổi cái khác

Lưu trữ|Doanh nghiệp

GMT+7, 25-7-2014 20:40 , Processed in 0.031948 second(s), 16 queries , Xcache On.

Phát triển từ Discuz!

© 2011 Diễn đàn Doanh nghiệp. Nội dung được phát triển bởi thành viên.